Image Alt

Нормативні документи

  /  Нормативні документи

Документи, які регламентують освітній процес у ВІТВ НТУ “ХПІ”

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII “Про освіту”;

Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII”Про вищу освіту;

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 року № 977 “Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”;

Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 “Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”;

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України від 15 серпня 2018 року № 910/412 Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти

Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 19.10.2016 № 542/1255 “Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково- педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України”;

Наказ Міністерства оборони України № 412 від 12.11.2020 «Про організацію підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти»;Наказ Міністерства оборони України від 09.09.2015 № 472 “Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”.

Доктрини та стандарти Збройних Сил України

Доктрина з організації підготовки

Інструкція з організації та проведення курсів професійної військової освіти

Настанова з підготовки персоналу у ЗСУ

User registration

You don't have permission to register

Reset Password