Image Alt

Навчання

  /  Навчання

  ВІТВ НТУ «ХПІ» (далі – інституту) організаційно входить до складу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та з питань організації повсякденної діяльності військ підпорядковується командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.

  В єдиній системі військової освіти, яка запроваджена в Україні, на інститут покладені завдання щодо:

  • підготовки офіцерів тактичного рівня для Збройних Сил України та інших військових формувань держави;
  • підготовки військових фахівців на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації;
  • підготовки військових фахівців на курсах мовної підготовки;
  • військової підготовки громадян України (студентів закладів вищої освіти) за програмою підготовки офіцерів запасу;.

  Рівень знань та практичних навичок, які надаються випускникам навчального закладу, забезпечують виконання ними службових обов’язків за займаними посадами, подальше просування по службі та можливість навчання у вищих військових навчальних закладах за наступними рівнями військової освіти.

  Підготовка військових фахівців в інституті (станом на 01 серпня 2019 року) здійснюється:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

− спеціальність 254 “Забезпечення військ (сил)” (ліцензійний обсяг 300 осіб на строк навчання), наказ МОН України від 26.06.2018 № 1364-л, освітня програма “Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ”;

− спеціальність 255 “Озброєння та військова техніка” (ліцензійний обсяг 480 осіб на строк навчання), наказ МОН України від 10.08.2018 № 1380-л, освітня програма “Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння”;

другий (магістерський) рівень вищої освіти:

− спеціальність 254 “Забезпечення військ (сил)” (ліцензійний обсяг 75 осіб), наказ МОН України від 15.05.2018 № 666-л, освітня програма “Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ” (сертифікат про акредитацію від 12.06.2018 серія УД № 21002754);

− спеціальність 255 “Озброєння та військова техніка” (ліцензійний обсяг 120 осіб на строк навчання), наказ МОН України від 15.05.2018 № 666-л, освітня програма “Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння” (сертифікат про акредитацію від 12.06.2018 серія УД № 21002755).

  Професійне призначення випускників: проходження служби на первинних офіцерських посадах підрозділів та частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.

  Підготовка військових фахівців в Інституті здійснюється відповідно до чинного законодавства України про державну систему вищої освіти з урахуванням інтеграції освіти України до європейської освітньої системи в умовах приєднання до Болонського процесу.

  Інтеграція військової та цивільної освіти в Національному технічному університеті “ХПІ” забезпечує об’єднання освітнього процесу підготовки військових фахівців в одне ціле.

  До освітнього процесу інституту залучені:

  1. Факультет озброєння та військової техніки у складі трьох кафедр (Бронетанкового озброєння та військової техніки; Загальновійськових дисциплін, Тактики) та науково-дослідної лабораторії.
  2. Факультет “Радіаційного, хімічного біологічного захисту та екологічної безпеки” у складі трьох кафедр (Хімії та бойових токсичних хімічних речовин; Тактико-спеціальних дисциплін та Радіаційного, хімічного, біологічного захисту) та науково-дослідної лабораторії.
  3. Кафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту.
  4. Кафедра військової підготовки офіцерів запасу (за окремим штатним розписом).
  5. Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації.
  6. Підрозділи забезпечення.

  Викладання навчальних дисциплін блоку загальної підготовки забезпечують науково-педагогічні працівники НТУ “ХПІ”.

User registration

You don't have permission to register

Reset Password