Image Alt

Науково-дослідна лабораторія факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки

  /  Науково-дослідна лабораторія факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Науково-дослідна лабораторія факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту
та екологічної безпеки Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” є науково-дослідним підрозділом, суб’єктом наукової і науково-технічної діяльності та однією зі складових системи воєнно-наукових досліджень у сфері радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки Збройних Сил України. Даний підрозділ був створений у грудні 2017 року. Сьогодні науково-дослідну лабораторію очолює підполковник Мальований Сергій Васильович. Під його керівництвом здійснюється наукова і науково-технічна діяльність відповідно законодавства України та інших нормативно-правових актів України, Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 27.07.2016 р. № 385 та інших службових документів Міністерства оборони України. Дослідження за напрямком діяльності проводяться на базі кафедр факультету, інституту та НТУ “ХПІ”.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

проведення самостійних пошукових і прикладних системних наукових досліджень з воєнно-теоретичних проблем на тактичному рівні та участь у комплексних (сумісних) дослідженнях на оперативно-тактичному рівні в інтересах розвитку та удосконалення підрозділів РХБ захисту Збройних Сил України;

участь у вирішенні завдань реформування і розвитку РХБ захисту Збройних Сил України, перехід до вимог стандартів НАТО (STANAG);

участь у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях за напрямом РХБ захист Збройних Сил України;

участь у науковому супроводженні програм розвитку РХБ захисту Збройних Сил України та у виконанні цільових наукових програм за профілем діяльності та призначенням;

проведення самостійних досліджень та участь у комплексних наукових дослідженнях перспектив розвитку і пріоритетних напрямків створення (розроблення, удосконалення, модернізації) озброєння РХБ захисту Збройних Сил України;

наукове обґрунтування вимог до озброєння РХБ захисту Збройних Сил України, його систем та елементів, розроблення технічних вимог до зразків, а також військово-наукове та/або науково-технічне супроводження їх створення (розроблення, удосконалення, модернізації), в тому числі участь у випробуваннях;

участь у випробуваннях (заводських та державних) нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) озброєння РХБ захисту Збройних Сил України;

технічний моніторинг сучасних засобів захисту від зброї масового ураження;

участь у проведенні досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної та бойової підготовки військ (сил) та штабів за профілем діяльності та призначенням НДЛ;

проведення наукової і науково-технічної експертизи в межах компетенції і наданих повноважень;

розроблення наукових праць та участь у виданні науково-методичної літератури і наукових публікацій за профілем діяльності;

наукове супроводження заходів освітнього процесу під час підготовки фахівців РХБ захисту (участь у розробці навчальних посібників, порадників, методичних рекомендацій, іншої навчальної та навчально-методичної літератури, аналіз виконання завдань підрозділами РХБ захисту за призначенням для подальшого впровадження їх результатів (досвіду) в освітній процес тощо);

проведення винахідницької і раціоналізаторської роботи;

підготовка і проведення та/або участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах тощо;

участь у підвищенні кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів;

участь у заходах інтеграції військової освіти і науки, що сприяють підвищенню якості підготовки офіцерського складу та курсантів (студентів) інституту;

проведення моніторингу, аналізу, узагальнення та впровадження в освітній процес досвіду воєнних конфліктів, прикладів оперативних дій підрозділів РХБ захисту;

участь у заходах освітнього процесу.

User registration

You don't have permission to register

Reset Password