Image Alt

Кафедра Озброєння та стрільби

  /  Кафедра Озброєння та стрільби

Кафедра Озброєння та стрільби – базовий структурний підрозділ Факультету озброєння та військової техніки Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, була створена 01 вересня 2019 року на базі кафедри загальновійськових дисциплін.

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

 – за освітнім ступенем “бакалавр” та “магістр” зі спеціальностей 255 Озброєння та військова техніка, 254 Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека.

– висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил України (перепідготовка та підвищення кваліфікації).

На кафедрі створені та продовжують створюватися сучасні навчальні спеціалізовані аудиторії, дисципліни кафедри забезпечені спеціалізованою літературою, головною цінністю кафедри є досвідчені науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники.

Основою навчання на кафедрі є групові та практичні заняття по вивченню матеріальної частини стрілецької зброї, озброєння танків, БМП, БТР, вибухових речовин і боєприпасів, приладів прицілювання та спостереження, автоматизованих систем керування вогнем, основ технічного обслуговування та ремонту озброєння.

З метою набуття практичних навичок в діях зі стрілецькою зброєю, озброєнням бойових машин, виконання вправ стрільб на тренажерах, використовуються клас динамічних тренажерів, навчально-діючі стенди, озброєння і техніка, які розміщені в навчально-лабораторних комплексах.

На кафедрі створені 2 міжпредметні комісії, якими викладаються  військово-професійні та військово-спеціальні дисципліни:

 Стрілецька зброя та вогнева підготовка (у т. ч. БАРС)

 Озброєння і стрільба

 Технологія відновлення систем озброєння

 Автоматизовані системи управління озброєнням БТОТ

Наявний комплекс навчальних, матеріальних і технічних засобів та обладнаних навчальних об’єктів адаптовані до характеру професійної діяльності майбутніх офіцерів та забезпечують формування військово-професійних компетентностей, відповідно до стандартів вищої освіти, освітньо-професійної програми та вимог до посад, на які призначаються випускники.

Важливим аспектом освітньої діяльності є практична підготовка військових фахівців з використанням сучасних та перспективних зразків озброєння та військової техніки.

Позитивно, що розвиток та вдосконалення наявної матеріально-технічної бази кафедри здійснюється у взаємозв’язку зі змінами в програмах підготовки військових фахівців відповідно до тенденцій реформування Збройних Сил України. На кафедрі ведеться активна робота по модернізації інформаційного контенту, його оптимізації, візуалізації технологічних процесів та створення системи мотивуючого контролю.

Інформаційний контент дисциплін кафедри викладений на платформі MOODLE в системі електронного навчання інституту.

Головним завданням кафедри є підготовка офіцерів, які:

  • здатні творчо мислити, аналізувати і оцінювати конструкцію вузлів, агрегатів і систем озброєння;
  • мають глибокі знання будови озброєння бойових машин, правила його експлуатації;
  • досконало володіють методикою перевірки і оцінки технічного стану озброєння;
  • впевнено володіють зразками озброєння, яке є в підрозділі;
  • уміло та ефективно застосовують стрілецьку зброю, озброєння танків, БМП, БТР з метою нанесення поразки наземному противнику у будь-яких умовах сучасного бою;
  • проводять технічне обслуговування і налагодження систем наведення та стабілізації танкового озброєння;
  • володіють методикою організації і проведення занять з вогневої підготовки.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

організація навчання відповідно до вимог стандартів вищої освіти України, досвіду ведення міжнародних миротворчих операцій, локальних збройних конфліктів, участі підрозділів і частин Збройних Сил України в Операції об’єднаних сил;

повне та якісне виконання вимог наказу Міністра оборони України від 09.01.2020 року № 4 “Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”;

забезпеченням тісної взаємодії із замовниками під час формування освітньо-професійних програм, навчальних планів, атестаційних робіт із урахуванням вимог до військового фахівця;

використання в освітньому процесі сучасних видів, форм навчання, активних методів проведення занять використовуючи кейс-технологій, системи дослідження та публічних виступів;

упровадження інтерактивних засобів, заснованих на досягненнях інформаційних і креативних освітніх технологій;

створення англомовного середовища, що дозволить наростити практику читання лекцій і проведення занять іноземною мовою;

підвищення якості та приведення змісту і технологій навчання військових фахівців відповідно до сучасних завдань військ Збройних Сил України та стандартів підготовки країн-членів НАТО;

використання технологій електронного (дистанційного) навчання для підтримання освітнього процесу та супроводження кар’єрного зростання випускників;

розвиток методичних навичок та творчих здібностей тих, хто навчається, за рахунок залучення їх до проведення навчальних занять та наукових досліджень;

постійний і цілеспрямований розвиток, оновлення та удосконалення матеріально-технічної бази кафедри з урахуванням змін в програмах підготовки військових фахівців.

Досягнення 100 % сумісності за стандартами НАТО та програмних результатів підготовки фахівців логістичного забезпечення відповідно
до компетентністного підходу у навчанні.

User registration

You don't have permission to register

Reset Password