Image Alt

Документи освітнього процесу

  /  Документи освітнього процесу
 1. Положення про Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” 
 2. Концепція розвитку Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 3. Концепція розвитку дистанційного навчання у Військовому інституті танкових військ національного технічного університету “харківський політехнічний інститут”
 4. Відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
 5. Сертифікати про акредитацію освітніх програм
 6. Перелік освітніх програм, що реалізуються, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 7. Положення про організацію освітнього процесу у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету
  “Харківський політехнічний інститут”
 8. Положення про дистанційну форму навчання у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 9. Положення про Методичну раду Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 10. Положення про Вчену раду Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 11. Положення про редакційну колегію у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 12. Положення про наукову роботу курсантів (студентів) у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 13. Положення про навчально-методичний кабінет Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 14. Положення про систему протидії (запобігання та виявлення) плагіату
 15. Положення про вирішення конфліктних ситуацій 
 16. Інструкція з планування та обліку навчальної, методичної, наукової, науково-технічної, організаційної та інших видів діяльності науково-педагогічних працівників Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 17. Інструкція щодо порядку ведення поточних (звітних) документів з методичної роботи у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 18. Інструкція про порядок розробки, обліку та зберігання навчально-методичних матеріалів у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 19. Методичні рекомендації щодо форм документів для проведення навчальних занять
 20.  Методичні рекомендації щодо особливостей контролю освітнього процесу, вивчення стану справ на факультетах і кафедрах (науково-дослідних лабораторіях) під час проведення усіх видів навчальних занять
 21. Положення про курсантське самоврядування ВІТВ
 22. Антикорупційна програма ВІТВ 2019
 23. Антикорупційна програма ВІТВ 2020

 

User registration

You don't have permission to register

Reset Password