Кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин

Image Alt

Кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин

  /  Підрозділи  /  Екологічна безпека  /  Кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин

     

Кафедра веде свій літопис від 30 березня 1994 року, коли у Харківському військовому університеті в складі факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екології спільним наказом МО та МОН України була створена кафедра “Бойових токсичних хімічних речовин та засобів захисту”.

На неї було покладено викладання 2-х навчальних дисциплін: “Бойові токсичні хімічні речовини” і “Засоби індивідуального та колективного захисту”. Заняття проводилися з офіцерами, які проходили навчання за програмою підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня, а також з курсантами ХВУ та студентами Харківського державного університету. Першим кафедру очолив полковник Баталов Анатолій Іванович. Під його керівництвом було закладено основи для формування та розвитку навчальних дисциплін, сформовано та відпрацьовано плануючі навчально-методичні документи з організації навчально-виховного процесу.

Проведена підготовча та організаційна робота дозволила 1 вересня 1994 року розпочати заняття зі слухачами 1 курсу командно-штабного факультету та студентами Харківського державного університету і найголовніше – з курсантами 1 курсу факультету. Відразу було розпочато роботу над створенням нової навчальної дисципліни – “Методи індикації токсичних речовин”.

У зв’язку з утворенням кафедри забезпечення РХБ захисту Національної академії оборони України
(м. Київ) кафедрою у 1998 році було завершено викладання навчальних дисциплін для офіцерів-слухачів оперативно-тактичного рівня. У цьому році начальника кафедри полковника Баталова А.І. було призначено на посаду начальника факультету РХБ захисту та екології. Кафедру очолив підполковник Василенко Станіслав Іванович.

У 2001 році відповідно до навчальної програми підготовки фахівців військ РХБ захисту на кафедрі було введено дисципліну “Основи біохімії та військової токсикології”. У цьому ж році полковник Василенко С.І. звільнився в запас і кафедру очолив полковник Сахаров Геннадій Володимирович.

Влітку 2002 року відповідно до рішення Міністра оборони України з метою подальшого інтегрування військової освіти в систему цивільної освіти, кафедра у складі факультету РХБ захисту та екології увійшла до Харківського гвардійського ордена Червоної Зірки інституту танкових військ імені Верховної Ради України при Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”. На кафедрі було введено нові навчальні дисципліни: “Основи хімії токсичних речовин” та “Біологічна зброя”.

У 2005 році внаслідок організаційно-штатних змін у структурі факультету РХБ захисту та екології з чотирьох кафедр було утворено дві та кафедру перейменовано на “Екологічної безпеки та засобів захисту”. З цього часу на кафедрі почали викладатися ще 7 навчальних дисциплін хімічного спрямування за програмою підготовки бакалавра напряму “Хімія”.

У 2006 році звільнився в запас полковник Сахаров Г.В. і кафедру очолив кандидат хімічних наук, доцент підполковник Дядченко Владислав Валерійович.

У 2007 році зі створенням гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” кафедра отримала назву “Бойових токсичних речовин та засобів захисту” та продовжила підготовку курсантів за 14 навчальними дисциплінами. Було розроблено навчальну дисципліну “Фізичні методи дослідження речовини”.

У 2013 році в результаті удосконалення організаційно-штатної структури факультету кафедру було названо  “Кафедрою хімії та бойових токсичних хімічних речовин”. Після звільнення в запас полковника Дядченка В.В. кафедру очолив кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник підполковник Сакун Олександр Валерійович.

У 2018 році кафедру очолив кандидат технічних наук підполковник Галак Олександр Валентинович.

Нині кафедра є структурним підрозділом факультету радіаційного хімічного біологічного захисту та екологічної безпеки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” та здійснює підготовку фахівців військ РХБ захисту за 16 навчальними дисциплінами. Шість науково-педагогічних працівників кафедри мають науковий ступінь кандидата наук та вчене звання. Науково-педагогічними працівниками кафедри було видано більш ніж 250 наукових статей у різних державних та закордонних виданнях, вони приймають активну участь у проведенні наукових конференцій, семінарів. Колективом кафедри випущено 2 підручник з грифом МОН та 70 навчальних посібників за навчальними дисциплінами, які викладаються на кафедрі та на факультеті.

Навчально-матеріальна база кафедри відповідає ліцензійним вимогам щодо підготовки фахівців відповідного напряму. У двох навчальних корпусах розміщені 6 навчальних лабораторій та 6 спеціалізованих навчальних класів. Обладнано відкритий майданчик для відпрацювання нормативів із захисту від зброї масового ураження.

Стати військовим професіоналом простіше ніж будь коли

Почати зараз
    User registration

    You don't have permission to register

    Reset Password