Image Alt

Про інститут

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі Інститут) як військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу є структурним підрозділом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

З питань організації повсякденної діяльності військ підпорядковується командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Державна форма власності

Заснований у 1944 році

Навчання

До інституту на перший курс приймаються:

цивільна молодь віком від 17 до 21 року

військовослужбовці та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу

Випускникам інституту відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.08 № 1153/2008, присвоюється військове звання «лейтенант» та видається диплом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» державного зразка.

Підготовка курсантів в інституті здійснюється державною мовою відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», «Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України», інших керівних документів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України, освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців з залученням науково-педагогічних працівників 20 кафедр Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Рішенням Державної акредитаційної комісії України інститут акредитований за статусом вищого закладу освіти ІІ і ІІІ рівня.

Відповідно до ліцензії інститут здійснює:

Підготовку офіцерів тактичної ланки для Збройних Сил України та інших військових формувань України за освітнім ступенем «магістр» з терміном навчання 5 років на базі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання за спеціальностями:

254 «Забезпечення військ (сил)»;

255 «Озброєння та військова техніка».

Перепідготовка офіцерських кадрів здійснюється на курсах підвищення кваліфікації;

Підготовка студентів вищих навчальних закладів м. Харкова за програмами офіцерів запасу, з терміном навчання 2 роки, здійснює кафедра військової підготовки офіцерів запасу.

До складу інституту входять:

Управління інституту (командування, відділення та служби);

Навчальні курси: напрям підготовки «Озброєння та військова техніка», напрям підготовки «Хімія»;

Кафедри:

кафедра бронетанкового озброєння та військової техніки;

кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин;

кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту;

кафедра фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту;

кафедра тактико-спеціальних дисциплін;

кафедра загальновійськових дисциплін;

кафедра військової підготовки офіцерів запасу.

Науково-дослідні лабораторії:

НДЛ (бронетанкового озброєння та військової техніки);

НДЛ (озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту);

НДЛ (бойового застосування підрозділів технічного забезпечення та радіаційного, хімічного, біологічного захисту).

Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації;

Підрозділи забезпечення навчального процесу.

Науково-педагогічні працівники інституту мають досвід підготовки військових фахівців (курсантів та офіцерів) для іноземних держав. В різні роки в інституті навчалися військовослужбовці Пакистану, Китаю, В’єтнаму тощо.

З наукової та науково-технічної діяльності інститут входить до системи воєнно-наукових досліджень Сухопутних військ Збройних Сил України.

Спільна праця з підприємствами військово-промислового комплексу України надає змогу інституту вирішувати завдання в інтересах Сухопутних військ та підрозділів військ РХБ захисту Збройних Сил України. На сьогодні науковий потенціал інституту складає 21 особу, які мають науковий ступінь, 15 з них, мають вчені звання.

Важливим елементом підготовки майбутніх офіцерів є виховна робота. Вона проводиться у відповідності з вимогами чинного військового та державного законодавства, на підставі наказів Міністра оборони України, концепції гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України.

Для підвищення її ефективності активно використовуються різноманітні форми та методи роботи із застосуванням наукового, інтелектуального, творчого та духовного потенціалу м. Харкова й особливо Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». В інституті постійно проводяться організаційно-виховні заходи, присвячені державним та історичним святам українського народу – Дню Конституції, Дню Незалежності, дню народження Т.Г. Шевченко та інших видатних діячів України.

Велика увага в інституті приділяється фізичному вихованню особового складу. Це підтверджується значними досягненнями військовослужбовців інституту на різноманітних змаганнях. Збірна команда інституту з багатоборства військово-спортивного комплексу є дворазовим чемпіоном Збройних Сил України (у 2005 та 2006 роках). Збірні команди інституту приймають активну участь у Спартакіаді Збройних Сил України серед військових навчальних закладів, змаганнях на першість ВНЗ м. Харкова, змаганнях Спартакіади Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Хронологія становлення інституту

Початок


Це перший запис про історію навчального закладу

01.01.1950

Продовження


Це другий запис про історію навчального закладу

01.01.1990

Зараз


Короткий опис діяльності інституту у теперішній час

01.01.2019

Стати військовим професіоналом простіше ніж будь коли

Почати зараз
    User registration

    You don't have permission to register

    Reset Password