Кафедра загальновійськових дисциплін

Image Alt

Кафедра загальновійськових дисциплін

  /  Кафедра загальновійськових дисциплін

        Кафедра загальновійськових дисциплін – базовий структурний підрозділ Факультету військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», була створена 01 листопада 2016 року і здійснює навчально-виховну і методичну діяльність зі спеціальностей 255 Озброєння та військова техніка, 254 Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека.

 

Головним завданням кафедри є підготовка офіцерів, які:

  • здатні творчо мислити, аналізувати і оцінювати конструкцію вузлів, агрегатів і систем озброєння;
  • маютьглибокізнання устрою озброєння бойових машин, правилайогоексплуатації;
  • досконало володіють методикоюперевірки і оцінкитехнічного стану озброєння;
  • впевненоволодіютьзразкамиозброєння, яке є в підрозділі;
  • уміло та ефективно застосовують стрілецьку зброю озброєння танків, БМП, БТР з метою нанесення поразки наземному противнику у будь-яких умовах сучасного бою;
  • проводятьтехнічнеобслуговування і налагодження систем наведення та стабілізації танкового озброєння;
  • вміють водити бойові машини і військові автомобілі в різних умо­вах місцевості, тактичної обстановки, погоди і видимості;
  • володіють методикою організації і проведення занять з вогневої підготовки та водіння бойових машин.

 

        На кафедрі створені сучасні навчальні спеціалізовані аудиторії, дисципліни кафедри забезпечені спеціалізованою літературою, головною цінністю кафедри є досвідчені науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники. Викладацький склад постійно підвищує свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації. Всі викладачі – військовослужбовці брали участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни.

 

        Основою навчання на кафедрі є практичні заняття на штатному озброєнні та техніці Сухопутних військ в польових умовах.

 

        Для успішного виконання завдань на кафедрі викладаються професійно-практичні,  військово-професійні та професійно-спеціальні дисципліни: Автомобільна техніка (у тому числі автомобільна підготовка), Водіння бойових машин, Стрілецька зброя та вогнева підготовка, Озброєння і стрільба, Технологія відновлення систем озброєння, Автоматизовані системи управління озброєнням.

 

        Незважаючи на невеликий термін існування, кафедра успішно виконує поставлені перед нею завдання з підготовки військових фахівців.

 

        Кафедра має потужний науково-педагогічний колектив, в її складі працюють один доктор технічних наук, професор, два викладачі – кандидати технічних наук, доценти. Викладацький склад постійно підвищує свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації та під час проходження стажування у військах. Кафедра має наукові зв’язки з провідними виробничими та науковими закладами міст Харкова та Львова.

Стати військовим професіоналом простіше ніж будь коли

Почати зараз
  User registration

  You don't have permission to register

  Reset Password