Кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту

Image Alt

Кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту

  /  Підрозділи  /  Екологічна безпека  /  Кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту

Головним завданням кафедри є підготовка спеціалістів-хіміків, які:

  • здатні творчо мислити,
  • володіти тактикою дій підрозділів військ РХБ захисту,
  • досконало знати та практично використовувати своє озброєння,
  • маючи глибокі знання та аналітичний розум, правильно оцінювати прогнозовану та фактичну РХБ обстановку,
  • впевнено надавати обґрунтовані пропозиції доцільних варіантів дій військ в умовах РХБ зараження,
  • також вміти організовувати та виконувати завдання РХБ захисту в підрозділах і забезпечувати екологічну безпеку військ.

 

        Свій початок кафедра бере від створення у 1994 році кафедри «Тактики військ РХБ захисту». Назва кафедри Бойового застосування підрозділів військ РХБ захисту з’явилася у вересні 2005 року після об’єднання кафедр «Тактики військ РХБ захисту», «Озброєння РХБ захисту» та «Екологічної безпеки військ» інституту РХБ захисту та екології з метою оптимізації структури інституту та концентрації зусиль для формування необхідних знань і навичок офіцера-випускника – фахівця військ РХБ захисту.

 

        Цьому об’єднанню передував складний шлях створення у 1994 році на базі Харківського військового університету (ХВУ) інституту РХБ захисту – єдиного в Україні навчального підрозділу з підготовки фахівців військ РХБ захисту для ЗС України та інших силових структур, до складу якого і входили вищеназвані кафедри. Створення інституту ХВУ – це був перший етап розвитку та становлення підготовки фахівців військ РХБ захисту в Україні.

 

        У 2002 році після ретельного вивчення можливостей підготовки офіцерів за напрямком підготовки «Хімія» Міністром оборони України прийнято рішення про переведення інституту у склад Харківського інституту танкових військ імені Верховної Ради України НТУ «ХПІ». Тут розпочався і продовжується до сьогодні новий якісний етап підготовки висококласних фахівців військ РХБ захисту. У 2007 році з реорганізацією Інституту танкових військ у факультет військової підготовки НТУ «ХПІ», кафедра Бойового застосування підрозділів військ РХБ захисту увійшла до нього як структурний підрозділ. У 2013 році з реформуванням у Збройних Силах України кафедра перейменована в кафедру радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

 

        Кафедра РХБ захисту – випускна кафедра, вона є цементуючою основою в структурі підготовки фахівців за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)». На кафедрі створені сучасні навчальні спеціалізовані аудиторії, дисципліни кафедри забезпечені спеціалізованою літературою, головною цінністю кафедри є досвідчені науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники. Основою навчання на кафедрі є практичні та тактико-спеціальні заняття на штатному озброєнні та техніці військ РХБ захисту в польових умовах.

 

        Для успішного виконання завдань на кафедрі викладаються військово-технічні та військово-спеціальні дисципліни: Військова дозиметрія, Засоби спеціальної обробки, Машини РХБ розвідки, Засоби аерозольного маскування, Тактика військ РХБ захисту, Бойове застосування підрозділів військ РХБ захисту, Основи застосування озброєння військ РХБ захисту, Основи РХБ захисту, Основи технічного забезпечення РХБ захисту, Захист військ від наслідків зруйнувань радіаційно- та хімічно небезпечних об’єктів і застосування зброї масового ураження, Організація обліку та зберігання озброєння військ РХБ захисту, Практика з експлуатації і бойової роботи тощо.

 

        З метою якісної підготовки курсантів, досконалого засвоєння як теоретичного, так і практичного матеріалу з військово-технічних і військово-спеціальних дисциплін, на кафедрі створені сучасні навчальні спеціалізовані аудиторії.

 

        Багаторічний досвід роботи кафедри дозволяє виконувати поставлені перед нею завдання на високому рівні відповідно до вимог сьогодення. Свідченням цього є позитивні відгуки з військових частин, де проходять службу випускники. Після закінчення навчання на кафедрі РХБ захисту випускники направляються в усі силові структурні підрозділи: МВС, МНС, Державна прикордонна служба, ВДВ, СБУ.

Стати військовим професіоналом простіше ніж будь коли

Почати зараз
  User registration

  You don't have permission to register

  Reset Password