Кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту

Image Alt

Кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту

  /  Підрозділи  /  Екологічна безпека  /  Кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА:

Свій початок кафедра бере від створення у 1994 році кафедри “Тактики військ РХБ захисту”. Назва кафедри Бойового застосування підрозділів військ РХБ захисту з’явилася у вересні 2005 року після об’єднання кафедр “Тактики військ РХБ захисту”, “Озброєння РХБ захисту” та “Екологічної безпеки військ” факультету РХБ захисту та екології з метою оптимізації структури факультету та концентрації зусиль для формування необхідних знань і навичок офіцера-випускника – фахівця військ РХБ захисту.

 Цьому об’єднанню передував складний шлях створення у 1994 році на базі Харківського військового університету (ХВУ) факультету РХБ захисту – єдиного в Україні навчального підрозділу з підготовки фахівців військ РХБ захисту для ЗС України та інших силових структур, до складу якого і входили названі вище кафедри. Створення факультету ХВУ – це був перший етап розвитку та становлення підготовки фахівців військ РХБ захисту в Україні.

У 2002 році після ретельного вивчення можливостей підготовки офіцерів за напрямом підготовки “Хімія” Міністром оборони України прийнято рішення про переведення факультету до складу Харківського інституту танкових військ імені Верховної Ради України НТУ “ХПІ”. Тут розпочався і продовжується до сьогодні новий якісний етап підготовки висококласних фахівців військ РХБ захисту. У 2007 році з реорганізацією Інституту танкових військ у факультет військової підготовки НТУ “ХПІ”, кафедра Бойового застосування підрозділів військ РХБ захисту увійшла до нього як структурний підрозділ. У 2013 році з реформуванням у Збройних Силах України кафедра перейменована в кафедру радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 549 “Про реорганізацію факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту увійшла до складу факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Кафедра радіаційного хімічного біологічного захисту − базовий структурний підрозділ факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки, що проводить освітню, методичну, наукову та науково-технічну діяльність:

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за освітнім ступенем “бакалавр” та “магістр” зі спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)” за освітньою програмою “Радіаційний хімічний біологічний захист та екологічна безпека військ”;

за  освітнім ступенем “бакалавр” зі спеціальності 255 “Озброєння та військова техніка” за освітньою програмою “Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння”;

підготовка (перепідготовка та підвищення кваліфікації) висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, за державним замовленням.

Кафедра є випускною за освітнім ступенем “магістр” зі спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)” за освітньою програмою “Радіаційний хімічний біологічний захист та екологічна безпека військ”.

На кафедрі викладаються 7-м дисциплін за освітнім ступенем “Бакалавр” та  7-м дисциплін за освітнім ступенем “Магістр”

На кафедрі створені сучасні навчальні спеціалізовані аудиторії, дисципліни кафедри забезпечені спеціалізованою літературою, головною цінністю кафедри є досвідчені науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники.

Основою навчання на кафедрі є практичні, тактико-стройові заняття та тактико-спеціальні заняття на штатному озброєнні та техніці військ РХБ захисту в польових умовах.

Наявний комплекс навчальних, матеріальних і технічних засобів та обладнаних навчальних об’єктів адаптовані до характеру професійної діяльності майбутніх офіцерів та забезпечують формування військово-професійних компетентностей, відповідно до стандартів вищої освіти, освітньо-професійної програми та вимог до посад, на які прибудуть випускники.

Важливим аспектом освітньої діяльності є практична підготовка військових фахівців з використанням сучасних та перспективних зразків озброєння та військової техніки й навчально-тренувальних засобів, зокрема з моделюванням бойових дій.

Позитивно, що розвиток та вдосконалення наявної матеріально-технічної бази кафедри здійснюється у взаємозв’язку зі змінами в програмах підготовки військових фахівців відповідно до тенденцій реформування Збройних Сил України. На кафедрі ведеться активна робота по модернізації інформаційного контенту, його оптимізації, візуалізації технологічних процесів та створення системи мотивуючого контролю.

Інформаційний контент дисциплін кафедри викладений на платформі MOODLE в системі електронного навчання інституту.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

організація навчання відповідно до вимог стандартів вищої освіти України, досвіду ведення міжнародних миротворчих операцій, локальних збройних конфліктів, участі підрозділів і частин Збройних Сил України в Операції об’єднаних сил;

повне та якісне виконання вимог наказу Міністра оборони України від 09.01.2020 року № 4 “Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”;

забезпеченням тісної взаємодії із замовниками під час формування освітньо-професійних програм, навчальних планів, атестаційних робіт із урахуванням вимог до військового фахівця;

використання в освітньому процесі сучасних видів, форм навчання, активних методів проведення занять використовуючи кейс-технологій, системи дослідження та публічних виступів;

упровадження інтерактивних засобів, заснованих на досягненнях інформаційних і креативних освітніх технологій;

створення англомовного середовища, що дозволить наростити практику читання лекцій і проведення занять іноземною мовою;

підвищення якості та приведення змісту і технологій навчання військових фахівців відповідно до сучасних завдань військ РХБ захисту Збройних Сил України та стандартів підготовки країн-членів НАТО;

використання технологій електронного (дистанційного) навчання для підтримання освітнього процесу та супроводження та кар’єрного зростання випускників;

розвиток методичних навичок та творчих здібностей тих, хто навчається, за рахунок залучення їх до проведення навчальних занять та наукових досліджень;

постійний і цілеспрямований розвиток, оновлення та удосконалення матеріально-технічної бази структурних підрозділів інституту з урахуванням змін в програмах підготовки військових фахівців.

Досягнення 100 % сумісності за стандартами НАТО та програмних результатів підготовки фахівців військ РХБ захисту відповідно
до компетентністного підходу у навчанні.

Стати військовим професіоналом простіше ніж будь коли

Почати зараз
    User registration

    You don't have permission to register

    Reset Password