Кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин

Image Alt

Кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин

  /  Підрозділи  /  Екологічна безпека  /  Кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин

        Кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин здійснює підготовку курсантів за освітньою кваліфікаційною характеристикою бакалавр «Хімія».

 

        На кафедрі викладаються навчальні дисципліни блоку професійної і практичної підготовки та блоку дисциплін спеціалізації управління діями підрозділів військ РХБ захисту.

 

        Кафедра веде свій літопис від 30 березня 1994 року, коли у Харківському військовому університеті в складі інституту радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екології спільним наказом МО та МОН України було створено кафедру «Бойових токсичних хімічних речовин та засобів захисту».

 

        Влітку 2002 року відповідно до рішення Міністра оборони України з метою подальшого інтегрування військової освіти в систему цивільної освіти, кафедра у складі інституту РХБ захисту та екології ввійшла до Харківського гвардійського інституту танкових військ імені Верховної Ради України при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

 

        У 2005 році внаслідок організаційно-штатних змін у структурі інституту РХБ захисту та екології було утворено кафедру «Екологічної безпеки та засобів захисту».

 

        У 2007 році зі створенням гвардійського інституту військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» кафедра отримала назву «Бойових токсичних речовин та засобів захисту».

 

        У 2013 році в результаті удосконалення організаційно-штатної структури інституту кафедру було перейменовано в кафедру «Хімії та бойових токсичних хімічних речовин».

 

        Нині кафедра є структурним підрозділом інституту військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 

        На кафедрі викладаються 14 навчальних дисциплін. Із 5 науково-педагогічних працівників кафедри 1 кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, 3 кандидати хімічних наук, доценти.

 

        За роки існування кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри було видано 1 підручник з грифом МОН України, 68 курсів лекцій, навчальних посібників і практикумів, 130 наукових статей у державних і закордонних виданнях, викладачі кафедри беруть активна участь у проведенні наукових конференцій і семінарів.

 

        Навчально-матеріальна база кафедри відповідає ліцензійним вимогам щодо підготовки фахівців відповідного напряму. У двох навчальних корпусах розміщені 6 навчальних лабораторій і 6 спеціалізованих навчальних класів. Обладнано відкритий майданчик для відпрацювання нормативів із захисту від зброї масового ураження.

 

        У підготовці майбутніх офіцерів беруть участь: професор кафедри, к.х.н., доцент НОВІКОВ О.І., доцент кафедри, к.х.н., доцент МИРНА Т.Ю., старший викладач кафедри, к.х.н., доцент ТИЧИНА О.М.

Стати військовим професіоналом простіше ніж будь коли

Почати заразUser registration

You don't have permission to register

Reset Password