Кафедра бронетанкового озброєння та військової техніки

Image Alt

Кафедра бронетанкового озброєння та військової техніки

  /  Кафедра бронетанкового озброєння та військової техніки

                                                         ІСТОРИЧНА ДОВІДКА:

      Свій початок кафедра бере від 1967 року, коли мала назву “Кафедра бойових машин”. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1036 від 19 вересня 1997 року Харківське вище танкове командне училище було перетворено на  Харківський інститут танкових військ імені Верховної Ради України.

З метою оптимізації структури інституту та концентрації зусиль для формування необхідних знань і навичок офіцера-випускника – фахівця інженера – механіка у 1998 році було створено факультет підготовки офіцерів інженерного профілю, який називався “Інженерний факультет”. В свою чергу “Кафедра бойових машин”  була перейменована у “Кафедру бронетанкової техніки” та увійшла до складу цього факультету. 

У 2007 році при реорганізації Харківського інституту танкових військ
у факультет військової підготовки НТУ “ХПІ”  була створена єдина кафедра, яка називалася “Експлуатації озброєння та військової техніки”, до складу якої увійшли кафедри вогневої підготовки, водіння бойових машин і  експлуатації та ремонту бронетанкової техніки.  У 2013 році з реформуванням у Збройних Силах України кафедра була перейменована у кафедру бронетанкового озброєння та військової техніки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 549 “Про реорганізацію факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” кафедра бронетанкового озброєння та військової техніки увійшла до складу факультету озброєння та військова техніка Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Кафедра бронетанкового озброєння та військової техніки − базовий структурний підрозділ факультету озброєння та військова техніка, що проводить освітню, методичну, наукову та науково-технічну діяльність:

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ:

за освітнім ступенем “бакалавр” та  “магістр” зі спеціальності 255 “Озброєння та військова техніка” за освітньою програмою “Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння”;

підготовка (перепідготовка та підвищення кваліфікації) висококваліфікованих фахівців для Збройних Сил України.

На кафедрі створені та продовжують створюватися сучасні навчальні спеціалізовані аудиторії, дисципліни кафедри забезпечені спеціалізованою літературою, головною цінністю кафедри є досвідчені науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники.

Основою навчання на кафедрі є практичні, тактико-стройові заняття та тактико-спеціальні заняття на штатному озброєнні та техніці в польових умовах.

Наявний комплекс навчальних, матеріальних і технічних засобів та обладнаних навчальних об’єктів адаптовані до характеру професійної діяльності майбутніх офіцерів та забезпечують формування військово-професійних компетентностей, відповідно до стандартів вищої освіти, освітньо-професійної програми та вимог до посад, на які призначаються випускники.

Важливим аспектом освітньої діяльності є практична підготовка військових фахівців з використанням сучасних та перспективних зразків озброєння та військової техніки.

Позитивно, що розвиток та вдосконалення наявної матеріально-технічної бази кафедри здійснюється у взаємозв’язку зі змінами в програмах підготовки військових фахівців відповідно до тенденцій реформування Збройних Сил України. На кафедрі ведеться активна робота по модернізації інформаційного контенту, його оптимізації, візуалізації технологічних процесів та створення системи мотивуючого контролю.

Інформаційний контент дисциплін кафедри викладений на платформі MOODLE в системі електронного навчання інституту.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

− організація навчання відповідно до вимог стандартів вищої освіти України, досвіду ведення міжнародних миротворчих операцій, локальних збройних конфліктів, участі підрозділів і частин Збройних Сил України в Операції об’єднаних сил;

− повне та якісне виконання вимог наказу Міністра оборони України від 09.01.2020 року №4 “Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”;

− забезпеченням тісної взаємодії із замовниками під час формування освітньо-професійних програм, навчальних планів, атестаційних робіт із урахуванням вимог до військового фахівця;

− використання в освітньому процесі сучасних видів, форм навчання, активних методів проведення занять використовуючи кейс-технологій, системи дослідження та публічних виступів;

− впровадження інтерактивних засобів, заснованих на досягненнях інформаційних і креативних освітніх технологій;

− створення англомовного середовища, що дозволить наростити практику читання лекцій і проведення занять іноземною мовою;

− підвищення якості та приведення змісту і технологій навчання військових фахівців відповідно до сучасних завдань військ Збройних Сил України та стандартів підготовки країн-членів НАТО;

− використання технологій електронного (дистанційного) навчання для підтримання освітнього процесу та супроводження кар’єрного зростання випускників;

− розвиток методичних навичок та творчих здібностей тих, хто навчається, за рахунок залучення їх до проведення навчальних занять та наукових досліджень;

− постійний і цілеспрямований розвиток, оновлення та удосконалення матеріально-технічної бази кафедри з урахуванням змін в програмах підготовки військових фахівців.

Досягнення 100 % сумісності за стандартами НАТО та програмних результатів підготовки фахівців логістичного забезпечення відповідно
до компетентністного підходу у навчанні.

 

Стати військовим професіоналом простіше ніж будь коли

Почати зараз
    User registration

    You don't have permission to register

    Reset Password