Warning: include(includes/foolic_class.php): failed to open stream: No such file or directory in /home3/mbhzrgjq/public_html/vitv.kh.ua/wp-content/plugins/fooboxV2/foobox.php on line 12

Warning: include(): Failed opening 'includes/foolic_class.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home3/mbhzrgjq/public_html/vitv.kh.ua/wp-content/plugins/fooboxV2/foobox.php on line 12

Кафедра
військової підготовки офіцерів запасу

 

  Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни України (далі — громадяни), які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями, а саме:

  • студенти закладів вищої освіти не залежно від форми навчання;
  • громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра;
  • військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

 Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412/дск (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21502.

  Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі — Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

 

  Військова підготовка за програмами офіцерів запасу здійснюється у відповідності до вимог Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про вищу освіту”, Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами) та Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженою наказом МО України та МОН України від 14 грудня 2015року № 719/1289.

 

  Директивою Начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 15 вересня 2004 року Д-312/1/022 до штату Харківського інституту танкових військ імені Верховної Ради України Національного технічного університету «ХПІ» була введена кафедра військової підготовки офіцерів запасу. З 2005 року кафедра військової підготовки офіцерів запасу переведена на штатний розпис, затверджений та зареєстрований у Департаменті кадрової політики і освіти МО України за №37, як структурний підрозділ інституту танкових військ НТУ «ХПІ». Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на території ХІТВ розпочалось 1 вересня 2005 року.

 

  Кафедра має достатню сучасну матеріальну базу на території інституту.

 

 На кафедрі значна увага приділяється підвищенню якості навчання, вдосконаленню методики викладання, підготовці офіцерських кадрів на рівні сучасних вимог.   З моменту заснування кафедри підготовлено близько 12 тисяч офіцерів запасу. Деякі її випускники зв’язали своє життя зі Збройними Силами, Міністерством внутрішніх справ, зі Службою безпеки України, Державною прикордонною службою.

 

 

  У підготовці  майбутніх офіцерів беруть участь близько 30 науково-педагогічних працівників – високоякісних фахівців у військової справі.

  Очолює кафедру доктор технічних наук, професор, полковник запасу СТАХОВСЬКИЙ О.В.

 

  Навчання на кафедрі здійснюється за 17 військово-обликовими спеціальностями, які охоплюють практично всі галузі знань за якими здійснюється навчання в закладах вищої освіти Харківського регіону:

№ з/п

Військово-облікова спеціальність

1

“Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів”

2

“Бойове застосування танкових з’єднань, військових частин і підрозділів”

3

“Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії ”

4

“Бойове застосування військових частин і підрозділів військової розвідки”

5

“Бойове застосування інженерно – саперних (інженерних) з’єднань, частин (підрозділів)”

6

“Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту (крім морського берегового базування)”

7

“Бойове застосування військових частин і підрозділів із засобами малоканального радіорелейного та тропосферного зв’язку”

8

“Технологія та зберігання матеріально-технічних засобів служби пального, їх експлуатація та ремонт”

9

“Організація продовольчого забезпечення”

10

“Організація речового забезпечення”

11

“Бойове застосування автомобільних з’єднань, військових частин і підрозділів”

12

“Організація пожежної безпеки”

13

“Психологія”

14

“Експлуатація та ремонт базових машин бронетанкової техніки”

15

“Будівництво та експлуатація фортифікаційних споруд маскування”

16

“Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіорелейного тропосферного зв’язку”

17

“Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних тягачів”

  Військова підготовка на кафедрі планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) протягом двох років навчання і складається з теоретичного і практичного курсів військової підготовки, комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки (після першого року навчання на протязі 3 тижнів) та навчального збору (після другого року навчання протягом 30 діб).

  Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів.

 

  Основними видами навчальних занять є лекції, семінарські, лабораторні, практичні, групові, індивідуальні заняття та консультації, групові вправи, самостійні заняття під керівництвом науково-педагогічного працівника, тактичні (тактико-спеціальні) заняття, тактичні (тактико-спеціальні) навчання тощо.

Для перегляду правил відбору натисніть сюди.

Загальна вартість підготовки за 2 роки навчання (включаючи навчальний збір) становить 12100 гривень(орієнтована).

Оплата послуг за навчання здійснюється повністю або частинами:

  • щомісяця – 756,25 грн.;
  • по семестрах – 3025 грн.;
  • щороку – 6050 грн.

АДРЕСА ВІТВ НТУ «ХПІ»:61034, м. Харків – 34,  вул. Полтавський шлях, 192.

Телефон для довідок:  095-016-89-33 (основний), (057) 376-72-74 або 372-61-67 на якому просити  2-45  (відбіркова комісія).

COMMENTS

 Luke Stocker Authentic Jersey