Кафедра
військової підготовки офіцерів запасу

  Директивою Начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 15 вересня 2004 року Д-312/1/022 до штату Харківського інституту танкових військ імені Верховної Ради України Національного технічного університету «ХПІ» була введена кафедра військової підготовки офіцерів запасу. З 2005 року кафедра військової підготовки офіцерів запасу переведена на штатний розпис, затверджений та зареєстрований у Департаменті кадрової політики і освіти МО України за №37, як структурний підрозділ інституту танкових військ НТУ «ХПІ». Навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу на території ХІТВ розпочалось 1 вересня 2005 року.

  З 2007 року кафедра військової підготовки офіцерів запасу знаходиться на штатному розписі і на сьогодні є структурним підрозділом Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ».

 

  З моменту заснування кафедри підготовлено близько 75 тисяч офіцерів для танкових і механізованих  військ, військ ППО, зв’язку, РХБ захисту, спеціалістів служби паливно-мастильних матеріалів, інженерних та автомобільних військ, а з недавнього часу кафедра готує й офіцерів запасу за напрямами підготовки – політологія, психологія та юрисконсультська робота.

 

  В розвиток кафедри внесли вагомий внесок, очолюючи її в різні часи, генерал-майор І.М. Колесников, полковники Г.Д. Борисов, П.І. Литвинов, Г.Г. Ляденко, С.М. Порошин.

 

  Кафедра має достатню матеріальну базу на території інституту.

 

  Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу здійснюється для Сухопутних військ, фінансово-економічного напряму, фахівців з виховної та соціально-психологічної роботи, фахівців протипожежної охорони. Підготовка студентів проводиться із чотирьох предметів загальновійськової підготовки та 45 спеціальних предметів.

 

   У підготовці  майбутніх офіцерів беруть участь близько 80 викладачів, у тому числі: 2 доктори наук, професор; 3 кандидати наук; 18 доцентів; 20 старших викладачів; 43 викладача. У колективі працюють  11 офіцерів-педагогів, які мають державні нагороди та які виконували військовий обов’язок в Афганістані. Серед них М.Є. Грищук, В.П. Тихоненко, Б.Д. Добривченко, А.В. Бойко, С.П. Випирайлов та інші.

 

   На кафедрі значна увага приділяється підвищенню якості навчального процесу, вдосконаленню методики викладання, підготовці офіцерських кадрів на рівні сучасних вимог. Деякі її випускники зв’язали своє життя зі Збройними Силами, Міністерством внутрішніх справ, зі Службою безпеки України, Державною прикордонною службою.

COMMENTS