Абітурієнту

Довідник вступника 2019

 

ДО ІНСТИТУТУ НА ПЕРШИЙ КУРС ПРИЙМАЮТЬСЯ:

  •  цивільна молодь віком від 17 до 21 року;
  •  військовослужбовці та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу.

         Випускникам інституту відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.08 № 1153/2008, присвоюється військове звання «лейтенант» та видається диплом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» державного зразка.

Приваблюючі переваги:
– навчання в інституті є безоплатним;
– повне державне забезпечення;
– гарантоване дотримання соціальних і матеріально-побутових умов під час навчання;
– після навчання випускники гарантовано забезпечуються робочими місцями, службовим житлом, мають відповідні соціальні пільги.


В ІСНТИТУТІ здійснюється підготовка
(на базі повної загальної середньої освіти):

 


− офіцерів-фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем  «МАГІСТР»,  спеціальністю «Озброєння та військова техніка», за спеціалізацією «Експлуатація та ремонт бронетанкової  техніки та озброєння» . Професійне призначення випускника: проходження служби на інженерних посадах військової ланки танкових, механізованих та розвідувальних підрозділів та частин Збройних Сил України відповідно до спеціальності, а також рівнозначних посадах в інших родах військ.Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО (вступних екзаменів):
– екзамени з української мови та літератури;
– екзамен з математики (профільний предмет);
– екзамен з фізики;
– психологічне обстеження;
– медичний огляд  ВЛК;
– оцінка рівня фізичної підготовленості.
− офіцерів-фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем «МАГІСТР»,  спеціальністю  «Забезпечення військ (сил)», за спеціалізацією «Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ». Професійне призначення випускника: проходження служби на посадах військової ланки радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки підрозділів та частин Збройних Сил України відповідно до спеціальності, а також рівнозначних посадах в інших родах військ.Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО (вступних екзаменів):
– екзамени з української мови та літератури;
– екзамен з хімії (профільний предмет);
– екзамен з математики (профільний предмет);
– психологічне обстеження;
– медичний огляд  ВЛК;
– оцінка рівня фізичної підготовленості.

 

 Правила прийому у 2019 році (назва містить посилання, для відкриття натисніть лівою клавішею миші)

 Буклет (назва містить посилання, для відкриття натисніть лівою клавішею миші)

 П Е Р Е Л І К конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти на навчання до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” за освітнім ступенем “бакалаврˮ (назва містить посилання, для відкриття натисніть лівою клавішею миші)

 Алгоритм-абітурієнту

COMMENTS