Warning: include(includes/foolic_class.php): failed to open stream: No such file or directory in /home3/mbhzrgjq/public_html/vitv.kh.ua/wp-content/plugins/fooboxV2/foobox.php on line 12

Warning: include(): Failed opening 'includes/foolic_class.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home3/mbhzrgjq/public_html/vitv.kh.ua/wp-content/plugins/fooboxV2/foobox.php on line 12

Наукова діяльність в інституті

  Наукова і науково-технічна діяльність в інституті військової підготовки НТУ «ХПІ» здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України, інших нормативно-правових актів України, що стосуються наукової і науково-технічної діяльності, наказів і директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу –       Головнокомандувача Збройних Сил України за науковими програмами, науковими напрямами, науковими проблемами та науковими завданнями, які визначаються перспективою, практикою і потребами забезпечення обороноздатності держави.


Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність Інституту є невід’ємною складовою освітньої діяльності, що організовується та здійснюється відповідно до законодавства України. Вона реалізовується за рахунок:

  • використання в освітньому процесі досягнень науково-технічного прогресу та залучення наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються, до участі в науково-дослідних роботах;
  • організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у взаємозв’язку з освітнім процесом у межах діяльності наукових гуртків воєнно-наукового товариства курсантів та студентів;
  • залучення курсантів та студентів до участі в науково-практичних конференціях, науково-практичних семінарах та проведення конкурсів серед осіб, які навчаються;
  • залучення провідних учених та науковців до проведення освітнього процесу.

Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Інституту є:

  • одержання нових науково-прикладних та конкурентоспроможних наукових результатів;
  • впровадження в освітній процес підготовки фахівців із вищою освітою отриманих нових наукових, науково-технічних та науково-прикладних результатів;
  • формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розроблення та впровадження інноваційних наукових розробок.

   Для забезпечення виконання поставлених завдань науковці інституту співпрацюють з провідними науковими установами та виробничими підприємствами міста Харкова, а саме: з науково-технічним комплексом “Інститут монокристалів”, Національним науковим центром Харківського фізико-технічного інституту, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Науково-дослідними інститутами хімії та біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини Національної академії наук України, Національною фармацевтичною Академією України, Інститутом озонотерапії та медобладнання, Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», Державним підприємством «Харківське конструкторське бюро імені О.О. Морозова».


  Наукові працівники інституту проектують та випробують експериментальні зразки та діючі макети нових зразків озброєння та техніки, їх окремих вузлів та агрегатів, розробляють пропозиції щодо використання розробок в інтересах Сухопутних військ ЗСУ, розвивають теорії бойового застосування підрозділів Сухопутних військ та військ РХБ захисту Збройних Сил України, здійснюють воєнно-наукове супроводження модернізації бронетанкової та спеціальної техніки.

  Організаційно до складу інституту військової підготовки НТУ «ХПІ» входять три науково-дослідні лабораторії (НДЛ) за напрямками підготовки військових фахівців:

–       НДЛ (бронетанкового озброєння та військової техніки);
–       НДЛ (озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту);
–       НДЛ (бойового застосування підрозділів технічного забезпечення та радіаційного, хімічного, біологічного захисту).


  Основним напрямком діяльності НДЛ є виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на замовлення Міністерства оборони, Генерального штабу, Командування Сухопутних військ та начальника інституту.


  Крім цього, наукові та науково-педагогічні працівники результати наукової діяльності представляють у вигляді наукових статей у фахових виданнях, тез доповідей на науково-практичних та науково-методичних конференціях, під час розробки навчальних та методичних посібників для курсантів та студентів інституту.


  Одним з напрямів наукової роботи в інституті є підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації; в інституті працюють над підвищенням свого наукового рівня два здобувачі наукового ступеня «доктор наук», шість здобувачів наукового ступеня «кандидат наук» за напрямками діяльності інституту. З боку керівництва інституту здобувачам надаються всі можливості для своєчасного захисту запланованих дисертаційних робіт.

  Особлива увага в інституті приділяється залученню до наукової роботи курсантів та студентів. Згідно вимог керівних документів в інституті створено та успішно працює воєнно-наукове товариство курсантів та студентів. У наукових гуртках, створених на кафедрах та НДЛ інституту, курсанти та студенти опановують принципи та методику наукових досліджень, проводять дослідницьку та пошукову роботу, що дає змогу поглибити знання з предметів навчання, розвивати навички логічного мислення, викладення матеріалу та ораторського мистецтва.


  Проведення підсумкової конференції воєнно-наукового товариства курсантів наприкінці навчального року дає змогу підбити підсумки роботи на протязі року, відзначити кращих виконавців та визначити напрямки подальшої роботи.


 

COMMENTS

 Luke Stocker Authentic Jersey