Warning: include(includes/foolic_class.php): failed to open stream: No such file or directory in /home3/mbhzrgjq/public_html/vitv.kh.ua/wp-content/plugins/fooboxV2/foobox.php on line 12

Warning: include(): Failed opening 'includes/foolic_class.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home3/mbhzrgjq/public_html/vitv.kh.ua/wp-content/plugins/fooboxV2/foobox.php on line 12

Про інститут

  Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі Інститут) як військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу є структурним підрозділом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та з питань організації повсякденної діяльності військ підпорядковується командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Рік заснування: 1944. Форма власності – державна.

До інституту на перший курс приймаються:

–   цивільна молодь віком від 17 до 21 року;
–   військовослужбовці та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу.

 

 Випускникам інституту відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.08 № 1153/2008, присвоюється військове звання «лейтенант» та видається диплом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» державного зразка.

 

 Підготовка курсантів в інституті здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», «Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України», інших керівних документів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України, освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців з залученням науково-педагогічних працівників 20 кафедр Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 

 Рішенням Державної акредитаційної комісії України інститут акредитований за статусом вищого закладу освіти ІІ і ІІІ рівня.

 Відповідно до ліцензії інститут здійснює:

 Підготовку офіцерів тактичної ланки для Збройних Сил України та інших військових формувань України за освітнім ступенем «магістр» з терміном навчання 5 років на базі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання за спеціальностями:

–   254 «Забезпечення військ (сил)»;
–   255 «Озброєння та військова техніка».

 Перепідготовка офіцерських кадрів здійснюється на курсах підвищення кваліфікації.

 Підготовка студентів вищих навчальних закладів м. Харкова за програмами офіцерів запасу, з терміном навчання 2 роки, здійснює кафедра військової підготовки офіцерів запасу.

 До складу інституту входять:

управління інституту (командування, відділення та служби);
навчальні курси: напрям підготовки «Озброєння та військова техніка», напрям підготовки «Хімія»;

кафедри:

–   кафедра бронетанкового озброєння та військової техніки;
–   кафедра хімії та бойових токсичних хімічних речовин;
–   кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту;
–   кафедра фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту;
–   кафедра тактико-спеціальних дисциплін;

–   кафедра загальновійськових дисциплін;
–   кафедра військової підготовки офіцерів запасу.

 

науково-дослідні лабораторії:

–       НДЛ (бронетанкового озброєння та військової техніки);
–       НДЛ (озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту);
–       НДЛ (бойового застосування підрозділів технічного забезпечення та радіаційного, хімічного, біологічного захисту).

 

курси перепідготовки та підвищення кваліфікації;
підрозділи забезпечення навчального процесу.

 

 Науково-педагогічні працівники інституту мають досвід підготовки військових фахівців (курсантів та офіцерів) для іноземних держав. В різні роки в інституті навчалися військовослужбовці Пакистану, Китаю, В’єтнаму тощо.

 З наукової та науково-технічної діяльності інститут входить до системи воєнно-наукових досліджень Сухопутних військ Збройних Сил України.

 Спільна праця з підприємствами військово-промислового комплексу України надає змогу інституту вирішувати завдання в інтересах Сухопутних військ та підрозділів військ РХБ захисту Збройних Сил України. На сьогодні науковий потенціал інституту складає 21 особу, які мають науковий ступінь, 15 з них, мають вчені звання.

 

 Важливим елементом підготовки майбутніх офіцерів є виховна робота. Вона проводиться у відповідності з вимогами чинного військового та державного законодавства, на підставі наказів Міністра оборони України, концепції гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України.

 Для підвищення її ефективності активно використовуються різноманітні форми та методи роботи із застосуванням наукового, інтелектуального, творчого та духовного потенціалу м. Харкова й особливо Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». В інституті постійно проводяться організаційно-виховні заходи, присвячені державним та історичним святам українського народу – Дню Конституції, Дню Незалежності, дню народження Т.Г. Шевченко та інших видатних діячів України.

 

 Велика увага в інституті приділяється фізичному вихованню особового складу. Це підтверджується значними досягненнями військовослужбовців інституту на різноманітних змаганнях. Збірна команда інституту з багатоборства військово-спортивного комплексу є дворазовим чемпіоном Збройних Сил України (у 2005 та 2006 роках). Збірні команди інституту приймають активну участь у Спартакіаді Збройних Сил України серед військових навчальних закладів, змаганнях на першість ВНЗ м. Харкова, змаганнях Спартакіади Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 

COMMENTS

 Luke Stocker Authentic Jersey