Практичний досвід – запорука успішного майбутнього

SHARE:

  У Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” 13 квітня 2018 року із курсантами другого та третього курсів факультету радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки військ проводилися лабораторні заняття з дисциплін органічна хімія та методи індикації токсичних речовин.

 

 Після опанування теоретичної частини навчальних дисциплін курсанти приступили до практичної складової.

 

  Заняття проводилися в лабораторіях, оснащених необхідним обладнанням і вимірювальною технікою. Майбутні фахівці РХБ захисту під керівництвом досвідчених викладачів провели досліди щодо перекристалізації, сублімації та вакуумної перегонки органічних речовин. Набули практичних навичок у роботі з приладами хімічної розвідки ВПХР і ППХР під час визначення наявності у повітрі та на місцевості фосфор-органічних отруйних речовин, а також засвоїли методи їх визначення. У ході проведення експериментів курсанти оформлювали свої звіти, послідовно фіксуючи у них результати кожного етапу дослідження, виконували необхідні розрахунки та наприкінці заняття, захистивши проведені лабораторні роботи, були оцінені викладачами.

 

  Лабораторні заняття виховують у курсантів психологічну стійкість та впевненість в існуючих засобах хімічної розвідки, що знаходяться на озброєнні військ РХБ захисту Збройних Сил України.

COMMENTS